Historie

Historie vanaf 1966….

De Beverwijkse Sportraad (B.S.R.) is opgericht op 24 januari 1966. De toenmalige wethouder van Sportzaken, de heer S. Coeling had het initiatief genomen om een werkgroep samen te stellen, met het doel de mogelijkheden voor een plaatselijke sportraad te onderzoeken en een eventuele oprichting te overwegen. In vele gemeenten werden sportraden in het leven geroepen en ook in Beverwijk werd deze wens gehoord. In de zestiger jaren vond een stormachtige ontwikkeling van sport plaats, waarbij overheid en clubbesturen van allerlei sporten zich genoodzaakt zagen aandacht te besteden aan nieuwe situaties en vraagstukken, die voorheen niets met de sport uitstaande hadden.

De uitwerking van deze vraagstukken had raakvlakken met talloze grote maatschappelijke problemen, zoals stadsplanning, overheidsbegroting, industriebeleid, vrije tijdsbesteding, kortere arbeidsduur, onttrekking van landbouwgronden en nog vele andere zaken.

Alle aanpassingen lieten vrijwel geen enkele tak van sport onberoerd en de behoefte om zich gezamenlijk hierover te beraden, deed zich in toenemende mate voelen.

Destijds had de B.S.R. tot doel op grondslag van samenwerking de sportbeoefening in Beverwijk te bevorderen. De B.S.R. is als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1968 (zie uittreksel, Wij Juliana), en na goedkeuring van haar statuten. Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen ;

Th. W. Reijnders – vz J.L.W.A. Davidson W.J. Schipper
H.G.Buntsma – secr. A. Demmers J. Seignette
T.J. v d Scheer – penn. J. ten Napel W. Stelder

Bij oprichting van de B.S.R. bestond de sportraad uit 31 verenigingen. ( zie statuten )

Om u een idee te geven hoe de bestuursamenstelling per november 1986 was:

W.J. Schipper – vz A.H. Commandeur Th.. A. Kuijpers
A.P. van Doornik – secr. D. Honig J.C. Mol
C. Eijman – penn. J. Kleinteije
Mail ons

U kunt ons te allen tijde een mail sturen. We zullen zo spoedig mogelijk op uw vraag of opmerking reageren.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Start typing and press Enter to search